Важно!

02.08.2010 11:34

Скъпи родители, първата родителскa среща за предстоящата учебна година ще бъде на 02.09.2010 г. от 18.00 ч. в класната стая. Въпросите, които ще обсъждаме са важни и се надявам, че всички ще присъствате. Очаквам ви!

—————

Назад